GenAmi  Mariages

Commune : Dijon

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  REINAU 1816 - 1
2.  RHEIS 1796 - 1
3.  ROOS 1818-1857 2 -
4.  ROTH 1835 - 1
5.  RUFF 1839-1842 2 -

Top  

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)