GenAmi  Mariages

Commune : Nimes

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  TAYAR 1888 1 -
2.  TEITELBAUM 1903 1 -
3.  THIESSON 1813 - 1
4.  THOMAS 1816 1 -
5.  THORON 1880 1 -

Top  

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)