GenAmi  Mariages

Commune : Paris - Consistoire

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  RACHMIEL 1891 1 -
2.  RADISLOWSKI 1884 - 1
3.  RAICHMANN 1879 1 -
4.  RAKOSKI 1881 1 -
5.  RAKOWSKI 1876-1889 4 -
6.  RAPHAËL 1829-1840 3 -
7.  RAPPAPORT 1873 1 -
8.  RASUMY 1851 - 1
9.  RATZKOWSKA 1868 - 1
10.  RATZKOWSKI 1875-1894 7 7
11.  RAUDNITZ 1825 1 -
12.  RAVIEZ 1834 1 -

Top  

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)