Mariages

Commune/Paroisse : Paris - Consistoire

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  TANHAUSER 1840 - 1
2.  TARTACOVER 1827 1 -
3.  TAUPINEAU 1883 1 -
4.  TAUTENSTEIN 1836 1 -
5.  TERQUEM 1826-1836 2 -
6.  TESSIER 1893 - 1
7.  THOMAS 1827-1832 1 1
8.  TOBIAS 1834 - 1
9.  TOBIAS KOEN 1823 - 1
10.  TOBIAS KOHEN 1824 1 -
11.  TODROS 1839 1 -
12.  TOMPOWSKI 1884 1 -
13.  TOUR 1891 1 -
14.  TOUTPAS 1888 1 -
15.  TREFOUSSE 1833-1840 - 2
16.  TREIFOUS VVE SALOMON ISRA 1824 - 1
17.  TRENEL 1833 - 1
18.  TREVES 1834-1838 2 -
19.  TREYFUSSE 1829 - 1
20.  TRIER 1837 2 -
21.  TRIFOUS 1837 1 -
22.  TROISPIEDS 1825-1826 - 2

Top  

ExpoActes version 3.2.2-genami (© 2005-2018, ADSoft)