GenAmi  Mariages

Commune : Paris

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  SASIA 1882 1 -
2.  SASIAS 1835-1854 - 2
3.  SASPORTAS 1872-1881 1 1

Top  

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)