GenAmi  Mariages

Commune : Rosheim

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  KAHN 1817-1897 2 4
2.  KALLMANN 1844 1 -
3.  KLEIN 1878-1889 1 3

Top  

ExpoActes version 2.1.7 (© 2005-2008, ADSoft)